Zwroty:

Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy kupna) w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ważne informacje:

Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie (należy koniecznie dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury VAT lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu),
Zwrotom podlegają towary oryginalnie zapakowane, nieużytkowane/nienoszone,

Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:

BAPRO
ul. Brzoskwiniowa 18, 

45-920 Opole

Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta

Reklamacje:

Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Reklamowany Towar należy zwrócić na adres

BAPRO
ul. Brzoskwiniowa 18, 

45-920 Opole

Zwrot towaru następuje na koszt Klienta

Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.