Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROKOPCZYK BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BAPRO” z siedzibą w Opolu, ul.Brzoskwiniowa 18, 45-920 Opole, NIP: 7541022962, REGON: 531042131.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@bapro.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy i relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu – art.6. ust.1.lit.f. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej z wyłączeniem pracowników rm transportowych realizujących umowę przewozu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z pracodawcom z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw wynikających z roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem wypełnienia przepisów prawa.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROKOPCZYK BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BAPRO” z siedzibą w Opolu, ul.Brzoskwiniowa 18, 45-920 Opole, NIP: 7541022962, REGON: 531042131.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@bapro.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodny oraz Art. 22 Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila oraz portale rekrutacyjne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROKOPCZYK BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BAPRO” z siedzibą w Opolu, ul.Brzoskwiniowa 18, 45-920 Opole, NIP: 7541022962, REGON: 531042131.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@bapro.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej należącej do Toscania Mariusz Pytlik na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszych strony i firmy hostingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROKOPCZYK BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BAPRO” z siedzibą w Opolu, ul.Brzoskwiniowa 18, 45-920 Opole, NIP: 7541022962, REGON: 531042131.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@bapro.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,
  • wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna- sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,
  • dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, tłumaczom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.
Cel D. Do momentu zakończenia współpracy.
Cel E. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.
Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROKOPCZYK BARTOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „BAPRO” z siedzibą w Opolu, ul.Brzoskwiniowa 18, 45-920 Opole, NIP: 7541022962, REGON: 531042131.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@bapro.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes ADO – art.6. ust.1.lit.f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Facebook, firmie zajmującej się prowadzeniem naszych kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, firmie zajmującej się realizacją kampanii reklamowych w sieci Google, Youtube, Instagram, Facebook oraz firmie hostingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie a gdy podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes możliwość wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.